StiriStiri Recente

Adunarea Generala Extraordinară a membrilor AIMR, 14 noiembrie 2019

Stimaţi membri,

Vă anunţăm că joi, 14 noiembrie, ora 16:00, este convocată Adunarea Generala Extraordinară a membrilor AIMR, la adresa din Dimitrie Pompeiu nr. 6E. Etaj 11, sector 2, Bucureşti, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Comisiei pentru aprobarea Proiectelor Culturale, în baza Legii nr.35/1994;
2. Diverse aspecte organizatorice.

Toţi membrii AIMR sunt rugaţi să confirme participarea la această şedinţă extraordinară.

În cazul membrilor care trimit reprezentanţi, aceştia din urmă sunt rugaţi să se prezinte cu împuternicire semnată de reprezentantul lgeal al societăţii/organizaţiei pe care o reprezintă, în care să se specifice clar dreptul de vot in Adunarea Generală Extraordinară.