StiriStiri Recente

Adunarea Generala Anuala a membrilor AIMR – Aprilie 2023

Stimaţi membri,

Consiliul Director al Asociației Industriei Muzicale din România (AIMR) convoacă ședința Adunării Generale Anuale pentru data de 27 aprilie 2022, ora 15:00, pe platforma ZOOM (www.zoom.us).

Ordinea de zi: 

  1. Aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2022;
  2. Aprobarea raportului anual de activitate pentru anul 2022;
  3. Aprobarea bugetului rectificativ de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022;
  4. Aprobarea strategiei și obiectivelor generale ale AIMR pentru anul 2023;
  5. Aprobarea bugetului estimat de venituri şi cheltuieli pentru anul 2023;
  6. Alegerea componentei Consiliului Director pentru o perioadă de 2 ani;
  7. Modificări la Statutul AIMR;
  8. Reconfirmarea functiei de director executiv;
  9. Împuternicirea Directorului Executiv pentru semnarea formei finale a procesului verbal al AGA AIMR.

 

În situația în care cvorumul nu va fi întrunit la prima convocare, Adunarea Generală Anuală a membrilor AIMR va avea loc a doua zi, la aceeași oră și locație, adică în data de 28 aprilie 2023, ora 15:00, pe platforma ZOOM (www.zoom.us), la o adresă care va fi comunicată ulterior, prin mail.

Toți membrii AIMR sunt rugați să confirme participarea la ședință printr-un reply la acest email sau la adresa de e-mail office@aimr.ro.

În cazul membrilor care sunt reprezentați de alte persoane decât reprezentantul legal, aceștia sunt rugați să ne trimită împuternicirea semnată de către conducere la adresa de e-mail office@aimr.ro până cel târziu la începutul ședinței Adunării Generale.