Protectia Datelor Personale

Conform dispozitiilor legale, precum Regulamentul European privind Protectia Datelor cu Caracter Personal nr. 679/2018, ASOCIATIA INDUSTRIEI MUZICALE DIN ROMANIA (AIMR), cu sediul social în Bucureşti, Bd. Dimitrie Pompeiu 6E, Pipera Business Tower, Sector 2, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, sau o altă persoană, precum un salariat sau colaborator al dumneavoastra.

Scopul colectării datelor este emiterea de autorizaţii/licenţe si gestiune economico-financiare si administrativa, precum si derularea comunicarilor comerciale.

Daca sunteti utilizator persoana fizica, vom putea prelucra date ce va apartin, precum nume si prenume, adresa, nr. telefon, email, cont bancar, semnatura, iar daca sunteti utilizator persoana juridica, vom putea prelucra date ale reprezentantilor legali sau salariatilor dvs., precum nume si prenume, email, telefon, functie.

Temeiul juridic al prelucrarii datelor este executarea contractului (art. 6 alin. 1 lit. b) din Regulamentul 679/2016, dar si necesitatea indeplinirii obligatiilor legale ale AIMR (art. 6 alin. 1 lit.c).

Datele pe care AIMR le colecteaza vor fi prelucrate pe perioada derularii relatiilor contractuale si dupa aceasta, pe perioada necesara apararii drepturilor sale in cazul unei situatii litigioase, sau pe perioada impusa de dispozitiile financiar-contabile. La datele personale au acces salariatii AIMR. Datele personale vor putea fi dezvaluite autoritatilor publice de control sau instantelor judecatoresti, in cazul unui litigiu sau altor furnizori de servicii care, pentru prestarea acestora, vor avea acces la datele cu caracter personal.

Ne vom asigura in toate situatiile ca datele furnizate acestora vor fi cele strict necesare indeplinirii de catre acestia a obligatiilor lor contractuale si doar pana la finalizarea prestarii acestor servicii.

Intrucat AIMR doreste ca datele pe care le detine sa fie actualizate, utilizatorii sunt rugati sa informeze AIMR despre orice schimbare intervenita asupra datelor ce le apartin.

Utilizatorii au urmatoarele drepturi: dreptul de acces la date, dreptul de a solicita rectificarea sau stergerea acestora, de a solicita restrictionarea prelucrarii, de a se opune prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor si dreptul de a se adresa cu o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, Bdul. General Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, www.dataprotection.ro, tel: 0212525599; email: anspdcp@dataprotection.ro.

Mentionam ca atunci cand anumite date sunt prelucrate pentru executarea contractului sau pentru ca dispozitiile legale o impun, exercitarea de catre dvs. a dreptului de opozitie la prelucrarea datelor sau a dreptului la restrictionarea prelucrarii sau la stergerea datelor, ar putea sa conduca la imposibilitatea executarii de catre noi a obligatiilor contractuale ce ne revin sau chiar a dispozitiilor legale. Va vom informa concret despre aceste aspecte la momentul la care vom primi din partea dvs. o solicitare prin care va exercitati oricare dintre drepturile legale.

In masura in care vom dori sa va transmitem informatii despre serviciile si evenimentele oferite de ASOCIATIA INDUSTRIEI MUZICALE DIN ROMANIA (AIMR), va vom pune la dispozitie un link (o legătură) prin intermediul căruia veţi fi întrebat (ă) si veti putea opta, daca veti dori, pentru primirea de astfel de informari, fie prin email, fie prin sms. La fiecare primire de astfel de informari veti avea posibilitatea de dezabonare printr-o modalitate la fel de facila si la indemana dvs.

Pentru exercitarea oricaror drepturi ale dvs., vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la ASOCIATIA INDUSTRIEI MUZICALE DIN ROMANIA (AIMR), cu sediul social în Bucureşti, Bd. Dimitrie Pompeiu 6E, Pipera Business Tower, Sector 2 sau la adresa de email office@aimr.ro