Despre noi

Asociatia Industriei Muzicale din Romania

AIMR are drept principal obiect de activitate reprezentarea intereselor deținătorilor de drepturi de autor și drepturi conexe dreptului de autor în activitățile de luptă contra pirateriei în domeniul sonor și audiovizual, respectiv de combatere a acțiunilor ce conduc la încălcarea drepturilor recunoscute și protejate de Legea dreptului de autor și a drepturilor conexe.

AIMR are drept scop promovarea și dezvoltarea patrimoniului artistic și cultural în vederea realizării următoarelor obiective:
– susținerea activităților artistice ale tinerelor talente în domeniul divertismentului, cu precădere în domeniul muzical;
– îmbunătățirea mijloacelor de afirmare artistică;
– susținerea financiară a creatorilor și artiștilor în cadrul programelor de formare profesională și a evenimentelor artistice sau culturale, inclusiv în domeniul muzical și coregrafic;
– acordarea de premii, burse și sponsorizări pe temeiul unor criterii obiective stabilite de către Adunarea Generală a AIMR;
– susținerea intereselor profesionale, materiale, morale și juridice ale membrilor AIMR, în vederea îmbunătățirii mediului cultural din România.

AIMR este singura asociație antipiraterie din domeniul muzical de pe teritoriul României care a devenit asociaţie de sine stătătoare, în urma avizului de înscriere în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, nr. 6628/17.07.2007, până atunci funcţionând ca departament de antipiraterie al Uniunii Producătorilor de Fonograme din România (UPFR). AIMR este o asociaţie non-profit ce funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 completată şi modificată.

Încă de la înfiinţare, AIMR a primit sprijinul Federaţiei Internaţionale a Industriei Fonografice (IFPI), acționând ca un Grup Naţional IFPI în România, în special pentru combaterea pirateriei.

AIMR este abilitată să acţioneze în numele membrilor săi în toate cazurile de încălcare a drepturilor acestora prevăzute de Legea nr. 8/1996, să susţină campanii media şi de comunicare, să organizeze seminarii, dezbateri, studii asupra legislaţiei naţionale şi internaţionale, strategii procedurale juridice şi administrative pentru prevenţia şi protejarea drepturilor de autor, să susţină formarea profesională a unor specialişti sau experţi tehnici în domeniul pirateriei şi să propună modificări legislative.

AIMR a lansat seria de proiecte și campanii de încurajare a tinerilor să consume muzică prin cumpărare, descărcare sau ascultare online din surse legale. Prima campanie „Reward Your Idol” a fost realizată în parteneriat cu Ambasada SUA la București și cu casa de discuri Universal Music Romania, membru al AIMR, UPFR și UPVR. Tot împreună cu Ambasada SUA, AIMR a organizat o serie de seminarii în scopul instruirii polițiștilor, magistraților și procurorilor.

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 35/1994, cu modificările și completările ulterioare, și ale Normei metodologice din 14.10.2003, cu modificările și completările ulterioare, privind perceperea, încasarea, utilizarea, evidențierea și controlul destinației sumelor rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii și de divertisment, precum și procedura de solicitare și comunicare a opțiunilor titularilor de drepturi de autor sau ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, după caz, ale moștenitorilor acestora, în baza Ordinului nr. 2109/2013 al ministrului Culturii și al ministrului Finanțelor Publice, publicat în Monitorul Oficial nr. 308/29.05.2013, AIMR a fost desemnată organizație de creatori și beneficiară a timbrului muzical.

Cele două direcţii pe care AIMR va acţiona în prima fază vor fi:

  1. juridic – pentru lupta împotriva pirateriei. vezi: acţiuni anti-piraterie
  2. educaţional – pentru înţelegerea legislaţiei în vigoare şi totodată a opţiunilor pentru accesul la muzică. vezi materialele: pentru părinţi, pentru profesori şi cum să asculţi muzică legal.