Statut AIMR

Asociaţia Industriei Muzicale din România

AIMR

S T A T U T U L   A I M R

Actualizat potrivit mentiunilor procesului-verbal al Adunarii Generale din data de 23.04.2019.

 

1. DENUMIRE, FORMĂ JURIDICĂ, DURATĂ, SEDIU SOCIAL

1.1.      Forma organizatorică: Persoană juridică română de drept privat, asociaţie fără scop patrimonial, constituită în baza OG nr. 26/2000 modificată şi aprobată prin Legea nr. 246/2005, funcţionând ca asociaţie de combatere a pirateriei în condiţiile Legii nr. 8/1996 republicată.

1.2.      Denumirea: Asociaţia Industriei Muzicale din România, prescurtat AIMR. Iniţialele AIMR vor figura în toate documentele, actele şi anunţurile asociaţiei.

1.3.      Sediul: Bucureşti, Bd.  Dimitrie Pompeiu nr. 6E, Pipera Business Tower, etajul 11, Sector 2. Asociaţia poate înfiinţa filiale, sucursale şi agenţii în ţară sau străinătate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

1.4.      Durata: asociaţia se constituie pentru o durată nedeterminată.

1.5.      Patrimoniul iniţial al AIMR este de 450 lei.

 

2. SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE

2.1        Asociaţia are drept principal obiect de activitate reprezentarea intereselor deţinătorilor de drepturi de autor şi drepturi conexe dreptului de autor în activităţile de luptă contra pirateriei în domeniul sonor şi audiovizual, respectiv de combatere a acţiunilor ce conduc la încălcarea drepturilor recunoscute şi protejate de Legea dreptului de autor şi a drepturilor conexe.

2.2      AIMR are drept scop promovarea şi dezvoltarea patrimoniului artistic şi cultural, în vederea realizării următoarelor obiective:

a.      susţinerea activităţilor artistice ale tinerelor talente în domeniul divertismentului, cu precădere în domeniul muzical,

b.      îmbunătăţirea mijloacelor de afirmare artistică,

c.       susţinerea financiară a creatorilor şi artiştilor în cadrul programelor de formare profesională si a evenimentelor artistice sau culturale, inclusiv în domeniul muzical şi coregrafic,

d.      acordarea de premii, burse şi sponsorizări pe temeiul unor criterii obiective stabilite de către Adunarea Generală a AIMR,

e.      susţinerea intereselor profesionale, materiale, morale şi juridice ale membrilor AIMR, în vederea imbunatatirii mediului cultural din Romania. 

2.3      Orice activitate desfăşurata de AIMR care impune calificări specializate, autorizaţii profesionale, avize sau alte cerinţe menţionate expres de lege, va fi realizată în colaborare cu persoane sau instituţii care corespund acestor calificări, autorizaţii, avize şi cerinte legale.

Vizualizează tot statutul AIMR (click aici)