Legislație

Legislație națională și europeană

Directive și norme europene aplicabile în industria muzicală

Legislatie nationala

Legea nr. 8/1996
Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, republicata in M.Of. 489 la data de 14/06/2018
Legea nr. 365/2002
Legea nr. 365/2002 privind comertul electronic
Legea nr. 161/2003
Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei
Norma metodologica din 22/06/2000
Privind administrarea Registrului National al Fonogramelor
Legea nr. 344/2005
Legea nr. 344/2005 privind unele masuri pentru asigurarea respectarii drepturilor de proprietate intelectuala in cadrul operatiunilor de vamuire
Ordonanta de urgenta nr. 43/2010
Ordonanta de urgenta nr. 43/2010 pentru modificarea unor acte normative in vederea reducerii sau simplificarii administrative a unor autorizatii/avize/proceduri ca urmare a masurilor asumate de Guvernul Romaniei in cadrul Planului de simplificare aferent Memorandumului de intelegere dintre Comunitatea Europeana si Romania, semnat la Bucuresti si la Bruxelles la 23 iunie 2009
Ordonanta Guvernului nr. 25/2006
Ordonanta Guvernului nr. 25/2006 privind intarirea capacitatii administrative a Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, republicata in 2011
Legea nr. 35/1994 actualizata la 30/07/2013
Legea nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment
Norma metodologica din 14/10/2003 actualizata la 30/07/2013
Norma metodologică din 14.10.2003 privind perceperea, încasarea, utilizarea, evidenţa şi controlul destinaţiei sumelor rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment, precum şi procedura de solicitare şi comunicare a opţiunilor titularilor de drepturi de autor sau ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, după caz, ale moştenitorilor acestora

Legislatie europeana

Directiva UE 2019/790
Directiva (UE) 2019/790 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind dreptul de autor și drepturile conexe pe piața unică digitală și de modificare a Directivelor 96/9/CE și 2001/29/CE (Text cu relevanță pentru SEE.)

Directiva 91/250/CEE
Directiva 91/250/CEE privind protectia juridica a programelor de calculator
Directiva 93/83/CEE
Directiva 93/83/CEE privind coordonarea anumitor norme referitoare la dreptul de autor si drepturile conexe aplicabile difuzarii de programe prin satelit si retransmisiei prin cablu
Directiva 93/98/CEE
Directiva 93/98/CEE privind armonizarea duratei de protectie a dreptului de autor si a unor drepturi conexe
Directiva 92/100/CEE
Directiva 92/100/CEE privind dreptul de inchiriere si de imprumut si anumite drepturi conexe dreptului de autor in domeniul proprietatii intelectuale
Directiva 96/9/CE
Directiva 96/9/CE privind protectia juridica a bazelor de date
Directiva 2001/29/CE
Directiva 2001/29/CE privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor si drepturilor conexe in societatea informationala
Directiva 2001/84/CE
Directiva 2001/84/CE privind dreptul de suita in beneficiul autorului unei opere de arta originale
Directiva 2004/48/CE
Directiva 2004/48/CE privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuala
Directiva 2000/31/CE
Directiva 2000/31/CE privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societatii informationale, in special ale comertului electronic, pe piata interna (directiva privind comertul electronic)
Conventia de la Berna
Conventia de la Berna pentru protectia operelor literare si artistice
Conventia de la Geneva
Conventia de la Geneva pentru protejarea producatorilor de fonograme impotriva reproducerii neautorizate a fonogramelor lor
Conventia Internationala de la Roma
Conventia internationala de la Roma pentru protectia artistilor interpreti sau executanti, a producatorilor de fonograme si a organismelor de radiodifuziune
Tratat O.M.P.I privind dreptul de autor
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 609 din 27/11/2000
Tratat O.M.P.I privind interpretarile, executiile si fonogramele
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 609 din 27/11/2000