Legislatie nationala

Legea nr. 8/1996
Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, republicata in M.Of. 489 la data de 14/06/2018
Legea nr. 365/2002
Legea nr. 365/2002 privind comertul electronic
Legea nr. 161/2003
Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei
Norma metodologica din 22/06/2000
Privind administrarea Registrului National al Fonogramelor
Legea nr. 344/2005
Legea nr. 344/2005 privind unele masuri pentru asigurarea respectarii drepturilor de proprietate intelectuala in cadrul operatiunilor de vamuire
Ordonanta de urgenta nr. 43/2010
Ordonanta de urgenta nr. 43/2010 pentru modificarea unor acte normative in vederea reducerii sau simplificarii administrative a unor autorizatii/avize/proceduri ca urmare a masurilor asumate de Guvernul Romaniei in cadrul Planului de simplificare aferent Memorandumului de intelegere dintre Comunitatea Europeana si Romania, semnat la Bucuresti si la Bruxelles la 23 iunie 2009
Ordonanta Guvernului nr. 25/2006
Ordonanta Guvernului nr. 25/2006 privind intarirea capacitatii administrative a Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, republicata in 2011
Legea nr. 35/1994 actualizata la 30/07/2013
Legea nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment
Norma metodologica din 14/10/2003 actualizata la 30/07/2013
Norma metodologică din 14.10.2003 privind perceperea, încasarea, utilizarea, evidenţa şi controlul destinaţiei sumelor rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment, precum şi procedura de solicitare şi comunicare a opţiunilor titularilor de drepturi de autor sau ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, după caz, ale moştenitorilor acestora