StiriStiri Recente

Adunarea Generala Anuala a membrilor AIMR

Vă anunţăm că în data de 26 martie 2020, ora 17:00 este convocată ADUNAREA GENERALĂ a membrilor AIMR.

Locaţia desfăşurarii: Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 6E, Pipera Business Tower, București, etajul 11, sector 2, București.

Ordinea de zi:
1. Aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2019;
2. Aprobarea raportului anual de activitate pentru anul 2019;
3. Aprobarea bugetului rectificativ de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019;
4. Aprobarea strategiei si obiectivelor generale ale AIMR pentru anul 2020;
5. Aprobarea bugetului estimat de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020;
6. Diverse.

Menţionăm că materialele supuse aprobării în cadrul Adunării Generale Anuale pot fi consultate
oricând la sediul AIMR.

În situaţia în care cvorumul nu va fi întrunit la prima convocare, ADUNAREA GENERALĂ ANUALĂ A
MEMBRILOR AIMR, va avea loc în data de 27 martie 2020, ora 17:00, la sediul AIMR, Bd. Dimitrie
Pompeiu nr. 6E, Pipera Business Tower, București, etajul 11, sector 2, București.

În cazul membrilor care trimit reprezentanţi, aceştia din urmă sunt rugaţi să se prezinte cu
împuternicire semnată de către conducere în care să se specifice clar dreptul de vot în Adunarea
Generală.

Toţi membrii sunt rugaţi să confirme participarea la şedinţã la tel. 0745 654 970; 021.222.20.45.