Legislatie europeana

Directiva UE 2019/790
Directiva (UE) 2019/790 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind dreptul de autor și drepturile conexe pe piața unică digitală și de modificare a Directivelor 96/9/CE și 2001/29/CE (Text cu relevanță pentru SEE.)

Directiva 91/250/CEE
Directiva 91/250/CEE privind protectia juridica a programelor de calculator
Directiva 93/83/CEE
Directiva 93/83/CEE privind coordonarea anumitor norme referitoare la dreptul de autor si drepturile conexe aplicabile difuzarii de programe prin satelit si retransmisiei prin cablu
Directiva 93/98/CEE
Directiva 93/98/CEE privind armonizarea duratei de protectie a dreptului de autor si a unor drepturi conexe
Directiva 92/100/CEE
Directiva 92/100/CEE privind dreptul de inchiriere si de imprumut si anumite drepturi conexe dreptului de autor in domeniul proprietatii intelectuale
Directiva 96/9/CE
Directiva 96/9/CE privind protectia juridica a bazelor de date
Directiva 2001/29/CE
Directiva 2001/29/CE privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor si drepturilor conexe in societatea informationala
Directiva 2001/84/CE
Directiva 2001/84/CE privind dreptul de suita in beneficiul autorului unei opere de arta originale
Directiva 2004/48/CE
Directiva 2004/48/CE privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuala
Directiva 2000/31/CE
Directiva 2000/31/CE privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societatii informationale, in special ale comertului electronic, pe piata interna (directiva privind comertul electronic)
Conventia de la Berna
Conventia de la Berna pentru protectia operelor literare si artistice
Conventia de la Geneva
Conventia de la Geneva pentru protejarea producatorilor de fonograme impotriva reproducerii neautorizate a fonogramelor lor
Conventia Internationala de la Roma
Conventia internationala de la Roma pentru protectia artistilor interpreti sau executanti, a producatorilor de fonograme si a organismelor de radiodifuziune
Tratat O.M.P.I privind dreptul de autor
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 609 din 27/11/2000
Tratat O.M.P.I privind interpretarile, executiile si fonogramele
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 609 din 27/11/2000