Campanii

Seminarul national “Teaching IP for High School Teachers”

Teaching IP for High School Teachers

Ca urmare a aprobării Programei Școlare pentru disciplina opțională Educație pentru Drepturile de Proprietate Intelectuala – curriculum la decizia scolii pentru liceu, prin Ordinul Ministerul Educației si Cercetării Științifice nr.3542/27.03.2015, AIMR este unul dintre susținătorii Seminarului Național “Teaching IP for High-school Teachers” care se va desfăşura în perioada 18-19 noiembrie a.c., la Sediul Universității Româno-Americane din București.

Evenimentul este realizat de către ORDA în cooperare cu Organizaţia Mondială pentru Proprietate Intelectuală (OMPI), Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM), Ministerul Educației și Cercetării Științifice (MECS) și Universitatea Româno-Americană.

Acest seminar constituie prima acțiune la nivel național în formarea profesorilor care vor preda cursul de proprietate intelectuala și își propune furnizarea unui cadru adecvat de dialog și informare privind predarea cursurilor de proprietate intelectuală, precum și creșterea gradului de conștientizare asupra importanței respectării si promovării acestei categorii de drepturi.