Producatori

In masura in care titularii de drepturi de autor si titularii de drepturi conexe ale caror opere si/sau produse purtatoare de drepturi conexe care au fost utilizate in realizarea albumului muzical si-au exprimat optiunea de a directiona sumele reprezentand timbrul muzical catre AIMR, solicitam respectuos ca aceste sume sa fie virate in contul RO28BTRL04801205U50690XX, deschis la Banca Transilvania AG. 1 MAI, impreuna cu informatiile despre denumirea produselor muzicale vandute (CD, DVD, caseta video si audio inregistrate, tiparituri, cu caracter muzical) pe care l-ati produs sau importat in Romania, incepand cu 1 iunie 2013.

Potrivit Legii nr. 35/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, fiecare producator are obligatia de a colecta timbrul muzical odata cu pretul de vanzare al fiecarei unitati din albumul/produsul muzical (CD, DVD, caseta video si audio inregistrate, tiparituri, cu caracter muzical) produs sau importat si de a vira lunar sumele incasate, reprezentand valoarea timbrului muzical, in contul organizatiilor desemnate prin Normele Metodologice nr. 2.823/1.566/2003 astfel cum au fost completate prin Ordinul nr. 2109/2013 al ministrului Culturii si al ministrului Finantelor Publice si cu Normele Metodologice sus-mentionate, potrivit optiunii exprimate de titularii de drepturi.

In cazul in care operele ale caror drepturi de autor nu se mai afla in perioada de protectie legala, destinatia timbrului muzical platit de distribuitor poate fi hotarata de catre producatorul inregistrarilor muzicale (producatorul de fonograme). Pentru inregistrarile sonore provenite din import, destinatia timbrului muzical va fi hotarata de catre importator.

Solicitarea optiunii titularilor de drepturi de autor si de drepturi conexe se face de catre producatorii de fonograme.

Pentru a veni in intampinarea dumneavoastra, va punem la dispozitie urmatoarele modele:

Model orientativ 1 – Declaratie valoare timbru
Model orientativ 2 – Info piese ref valoare timbru
Model orientativ 3 – Acord titulari de drepturi