Raportare

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 35/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Normei metodologice din 14.10.2003, cu modificarile si completarile ulterioare, privind perceperea, incasarea, utilizarea, evidentierea si controlul destinatiei sumelor rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii si de divertisment, precum si procedura de solicitare si comunicare a optiunilor titularilor de drepturi de autor sau ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, dupa caz, ale mostenitorilor acestora,

In baza Ordinului nr. 2109/2013 al ministrului Culturii si al ministrului Finantelor Publice, publicat in Monitorul Oficial nr. 308/29.05.2013, AIMR a fost desemnata organizatie de creatori si beneficiara a timbrului muzical.