Termeni uzuali

Adresă IP

Prescurtare de la „internet protocol”, un număr, similar unui număr de telefon, care poate fi folosit pentru identificarea posesorului unui calculator, la un moment dat în timp, când este conectat la Internet.

Blog

Prescurtare de la „web log”, reprezintă un jurnal personal publicat pe Internet. Blogurile sunt deseori folosite pentru postarea de linkuri către fisiere care pot fi reproduceri ilegale de muzică si alte forme de divertisment.

Cyberlocker

Serviciu de găzduire (storage) pe Internet de fisiere mari, frecvent folosit pentru transfer ilegal de muzică si alte continuturi.

Download

Copiere sau descărcare de fisiere (muzică sau alte continuturi) de la un dispozitiv, de obicei computer, la un altul, ambele conectate la retea.

File-sharing

Actiunea de a permite unui cunoscut sau necunoscut prezent în retea, prin punere la dispozitie publică (partajare), să aibă acces la fisiere stocate în calculatorul tău, de tip muzică sau documente personale.

Filtrare

Modalitate de a restrictiona accesul la anumite continuturi, siteuri sau actiuni online.

ISP

Prescurtare de la „Internet service provider”. Companie care furnizează o conexiune, permitând accesul la Internet.

Peer-to-peer (P2P)

O modalitate populară de schimb de fisiere de muzică si nu numai, direct de la un calculator la altul, fără să mai treacă printr-un nod intermediar.

Proprietate intelectuală (PI)

Proprietatea intelectuală se referă la creatiile mintii: inventii (brevete), opere literare si artistice, simboluri, nume, imagini, design, utilizate în activităti comerciale si noncomerciale. Detinătorul
proprietătii intelectuale poate controla si trebuie răsplatit pentru folosirea acesteia, acest fapt încurajând inovatia si creativitatea spre beneficiul umanitătii.
Proprietatea intelectuală este împărtită în două categorii principale:
• Dreptul de autor (Copyright), care include lucrări literare si artistice precum romane, poeme, piese de teatru, jocuri, filme, opere muzicale, site-uri web, picturi, fotografii, sculpturi, design arhitectural etc.
• Drepturile conexe includ drepturile artistilor apărute ca urmare a interpretării, drepturile legate de înregistrările efectuate de producătorii de fonograme si drepturile apărute urmare a emisiei programelor de radio si televiziune.
• Proprietatea industrială, care include brevete de inventie (patente), mărci si indicatii geografice, desene si modele industriale etc.

Ripping

Realizarea unei capturi digitale a unui fisier media, videoclip de exemplu, aflat pe un CD/ DVD, cu transformarea într-un fisier al cărui nou format permite transferarea si folosirea pe un calculator sau dispozitiv portabil de tip player, de exemplu iPod.

Router

Dispozitiv folosit pentru conectarea calculatoarelor la Internet.

Spyware

Program nociv, instalat involuntar sau autoinstalat pe un calculator, fără stiinta utilizatorului, care are ca scop tipic să raporteze date despre utilizatorul computerului si informatii despre activitătile sale online către
administratorul programului.

SSID

Prescurtare pentru Service Set Identifier, un nume sau o expresie care identifică un router wireless individual.

Streaming

Transmiterea de continuturi de divertisment pe internet în timp real, astfel încât să poată fi redate pe un calculator sau pe un media player fără să fi e stocate pe dispozitivele de redare.

Uploading

Punerea la dispozitie de fisiere stocate pe calculator sau pe un alt dispozitiv către alte calculatoare prin intermediul Internetului sau prin servicii de găzduire de tip cyberlocker.

Virus

Program nociv care poate infecta un calculator, care se multiplică si perturbă functionarea normală a sistemului.

WiFi (Wireless)

Modalitate de transmitere a datelor informatice prin aer, fără cablu, folosind undele radio.

WPA

Prescurtare pentru WiFi Protected Access, o setare de securitate pentru calculatoare si dispozitive wireless.