StiriStiri Recente

Adunarea Generala a membrilor AIMR – 27 Aprilie 2018

Stimaţi membri,

Prin prezenta, vă anunţăm că  în data de 27 aprilie 2018, ora 12:00 este convocată ADUNAREA GENERALĂ a membrilor AIMR,

Locaţia desfăşurarii:  Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 6E, Pipera Business Tower, București, etajul 11, sector 2, București.

 

Ordinea de zi: 

  1. Aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2017;
  2. Aprobarea raportului anual de activitate pentru anul 2017;
  3. Aprobarea bugetului rectificativ de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017;
  4. Aprobarea strategiei si obiectivelor generale ale AIMR pentru anul 2018;
  5. Aprobarea bugetului estimat de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018;
  6. Diverse

Menţionăm că materialele supuse aprobării în cadrul Adunării Generale Anuale pot fi consultate oricând la sediul AIMR.

În situaţia în care cvorumul nu va fi întrunit la prima convocare, ADUNAREA GENERALĂ ANUALĂ A MEMBRILOR AIMR, va avea loc în data de 30 aprilie 2018, ora 16:00, la sediul AIMR, Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 6E, Pipera Business Tower, București, etajul 11, sector 2, București.

În cazul membrilor care trimit reprezentanţi, aceştia din urmă sunt rugaţi să se prezinte cu împuternicire semnată de către conducere în care să se specifice clar dreptul de vot în Adunarea Generală.

Toţi membrii sunt rugaţi să confirme participarea la şedinţă la tel. 0745 654 970; 021.222.20.45.

Vezi convocator (click aici)