Legislatie nationala

Legea nr. 8/1996

Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, versiune actualizata la data de 03/08/2006

Legea nr. 365/2002

Legea nr. 365/2002 privind comertul electronic

Legea nr. 161/2003

Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei

Norma metodologica din 22/06/2000

privind administrarea Registrului National al Fonogramelor

Legea nr. 344/2005

Legea nr. 344/2005 privind unele masuri pentru asigurarea respectarii drepturilor de proprietate intelectuala in cadrul operatiunilor de vamuire

Ordonanta de urgenta nr. 43/2010

Ordonanta de urgenta nr. 43/2010 pentru modificarea unor acte normative in vederea reducerii sau simplificarii administrative a unor autorizatii/avize/proceduri ca urmare a masurilor asumate de Guvernul Romaniei in cadrul Planului de simplificare aferent Memorandumului de intelegere dintre Comunitatea Europeana si Romania, semnat la Bucuresti si la Bruxelles la 23 iunie 2009

Ordonanta Guvernului nr. 25/2006

Ordonanta Guvernului nr. 25/2006 privind intarirea capacitatii administrative a Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, republicata in 2011

Legea nr. 35/1994 actualizata la 30/07/2013

Legea nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment

Norma metodologica din 14/10/2003 actualizata la 30/07/2013

Norma metodologică din 14.10.2003 privind perceperea, încasarea, utilizarea, evidenţa şi controlul destinaţiei sumelor rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment, precum şi procedura de solicitare şi comunicare a opţiunilor titularilor de drepturi de autor sau ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, după caz, ale moştenitorilor acestora